Nagrada inicijativi "Srđ je naš"

Nagrada inicijativi "Srđ je naš" Nagrada inicijativi "Srđ je naš"

Fotografija: Marijana Puhjera

Građanska inicijativa " Srđ je naš" dobitnik je priznanja Krunoslav Sukić, za nenasilnu grđansku akciju.

Građanska inicijativa " Srđ je naš" dobitnik je priznanja Krunoslav Sukić, za nenasilnu grđansku akciju. Nagrada će im biti uručena 10. -og prosinca na međunarodni dan ljudskih prava u Osijeku.