Napreduju radovi na novoj cesti od Mosta dr. Franja Tuđmana do Pobrežja

Napreduju radovi na novoj cesti od Mosta dr. Franja Tuđmana do Pobrežja

Grad Dubrovnik

Radovi na gradilištu nove prometnice od Mosta dr. Franja Tuđmana do Pobrežja, iznimno važnog projekta za daljnji razvoj grada i dalje napreduje sukladno utvrđenoj vremenskoj dinamici, izvijestili su iz Gradske uprave.

U tijeku je izrada armiranobetonskih zidova na cijeloj trasi s donje strane ceste koja vodi do Pobrežja, kao i pripadajući zemljani radovi odnosno radovi iskopa i nasipa.

Iskopi za probijanje nove trase kroz brdo prethodno su u potpunosti završeni, a trenutno je na samoj prometnici u tijeku izvedba zaštite pokosa geotehničkim sidrima i nanošenjem slojeva mlaznog betona.

Na novoj cesti koja je jedan od kapitalnih projekata gradske uprave Grada Dubrovnika, završeni su radovi na sanaciji i uređenju pokosa iznad ceste Mokošica-Lozica, pa je danas dionica preko Mirinova otvorena za sav promet.

Glavni ciljevi ulaganja u ovu prometnu investiciju jesu prije svega omogućavanje preduvjeta za stvaranje nove stambene zone na Pobrežju te izgradnja dvotračne ceste do Gornjih sela koja bi to podučje povezala sa Dubrovnikom.

Povezivanjem s Gradom, Gornjim selima bi se omogućili uvjeti za daljnji gospodarski i ruralni razvoj, dok bi se na području Pobrežja u skorije vrijeme realizirao planirani projekt uređenja Park 'n' Ride parkirališta, prvog takvog na krajnjem jugu Hrvatske.