Nikola Ivanišin (1923.-2013.)

Nikola Ivanišin (1923.-2013.) Nikola Ivanišin (1923.-2013.)

U Zadru je u 90. godini umro književni povjesničar i kritičar Nikola Ivanišin.

 U Dubrovniku je 1943. završio gimnaziju, na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao 1951. a doktorirao 1957. radom „Časopis Slovinac i slovinstvo u Dubrovniku 1878. - 1884.“  Osim što je bio profesor naraštajima kroatista na zadarskome Filozofskom faklutetu  od  1959. do umirovljenja 1994., prof. Ivanišin je bio jedan od osnivača i urednika časopisa "Dubrovnik" i urednik "Zadarske revije".  Posebno se bavio istraživanjem dubrovačke i zadarske književnosti te književnosti objavljivane u dalmatinskoj periodici.   Kao sljedbenik Antuna Barca proučavao je i njegov književno-povijesni rad, a s posebnom strašću  bavio se književnim djelom Ive Vojnovića, posebice njegovim dramskim opusom ostaviši za sobom brojne studije, knjige i prinose inspirirane, kako ga je nazivao, pjesnikomDubrovnika. Objavio je više knjiga, među kojima i "Dubrovačke književne studije","Tradicija, eksperiment, avangarda", "Ljudi, djela, uspomene", "Grada Dubrovnika pjesnik", "Fenomen književnoga ekspresionizma", "Književno-povijesno djelo Antuna Barca", „Od Điva Gundulića do Miroslava Krleže“  i „Profesorovi zapisi“. Matica hrvatska Dubrovnik 2011. objavila je knjigu njegovih studija "Post scriptum". Nikola Ivanišin bio je jedan on onih Dubrovčana koji je ljubav prema gradu i njegovoj književnoj baštini pretakao u svoja izlaganja na simpozijima, znanstvenim skupovima u člancima po časopisima i svojim knjigama po kojima neće ostati zaboravljen.