Nova knjiga epigrama Mata Jerinića

Nova knjiga epigrama Mata Jerinića

Društvo dubrovačkih pisaca predstavit 16. svibnja, u suradnji s Dubrovačkim knjižnicama, knjigu Mata Jerinića "Jednoumlje u višestranačju : epigrami“. Uz autora, u predstavljanju knjige u Čitaonici Narodne knjižnice Grad u 20 sati, sudjelovat će Boris Njavro, Stojan Jančić i Sebastijan Vukosavić.