O prometnoj infrastrukturi u Sarajevu

O prometnoj infrastrukturi u Sarajevu

Foto: Luka Ploče

Lučka uprava Ploče, u suradnji sa Svjetskom bankom, koja je najveći izvor financiranja kapitalnog ITT projekta u Luci Ploče o koridoru Vc

Cilj je bio omogućiti Luci Ploče brži i kraći protok robe na tom koridoru na relaciji Ploče-Sarajevo-Budimpešta, kako bi se povećala učinkovitost i kvaliteta lučkih usluga.

Na sastanku u Sarajevu govorilo se o unaprjeđenju stanja za olakšavanje trgovine u luci Ploče u poveznici s Paneuropskim prometnim koridorom V c.  Cilj je da Luka Ploče izraste u luku koja će biti prepoznata kao centar za integriranu transportnu logističku platformu međunarodne trgovine, posebno one koja gravitira paneuropskom koridoru Vc, gdje predstavlja polaznu točku - navodi se u priopćenju iz Luke Ploče.