Obnavlja se cesta u Mandaljeni

Obnavlja se cesta u Mandaljeni

Općina Župa dubrovačka

Po završetku rekonstrukcije lokalne ceste Mljekara - Mandaljena, nastavljena je daljna rekonstrukcija spomenute ceste. Započeli su radovi na cesti od Spomen obilježja u Mandaljeni prema naselju Čelopeci.

Radovi obuhvaćaju izgradnju dvaju nogostupa, javne rasvjete te rješenje oborinske odvodnje. Vodovod d.o.o će izmijeniti vodovodne instalacije, dok će HEP ukloniti drvene stupove te ugraditi podzemnu mrežu.

Vrijednost spomenutih radova je 1,56 milijuna kuna čije troškove snose Županijska uprava za ceste i Općina Župa dubrovačka.

Izvođač radova je tvrtka Dubrovnik ceste, a rok izvođenja predviđenih radova je 3 mjeseca.