Obnova i konsolidacija Kneževa dvora

Obnova i konsolidacija Kneževa dvora

U Dubrovniku je pod predsjedanjem glavnog konzervatora Miljenka Domijana, održan sastanak Stručno-savjetodavne komisije za obnovu Dubrovnika, na kojem se razmatrao prijedlog obnove i konsolidacije atrija Kneževa dvora

„Ovim će se zahvatom rehabilitirati statička vrijednost atrija“, istakao je prof. Domijan dodajući kako je „riječ o konsolidaciji povijesnog prostora s elementima konzervacije, restauracije i rekonstrukcije arhitektonskih dijelova odnosno stupovlja, kolonada i kapitela Kneževa dvora“. I ovaj je projekt posve na tragu sintagme kako je obnova jedini način postojanja grada, pri čemu je svaki zahvat ulog u njegovu spomeničku vitalnost i budućnost.