Obnovljen dio javne rasvjete u Trstenom

Obnovljen dio javne rasvjete u Trstenom

Grad Dubrovnik

U okviru aktivnosti određenih godišnjim planom održavanja sustava javne rasvjete putem nadležnog Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu Grada Dubrovnika obnovljen je dio javne rasvjete u Trstenom.

Uz standardnu primjenu mjera energetske učinkovitosti i smanjenja svjetlosnog onečišćenja izvršena je izmjena tehnološki zastarjelih i dotrajalih svjetiljki u naselju, a ukupna vrijednost investicije iznosila je 27 tisuća kuna bez PDV-a.

Obnovom će se ubuduće značajno smanjiti troškovi održavanja javne rasvjete ovog naselja.