Obnovljena dječja igrališta u Cavtatu, Pridvorju, Čilipima i na Grudi

Obnovljena dječja igrališta u Cavtatu, Pridvorju, Čilipima i na Grudi

Općina Konavle

Općina Konavle obnovila je četiri dječja igrališta u Cavtatu, Pridvorju, Čilipima i Pridvorju. Uređena su četiri dječja igrališta koja koriste ustrojbene jedinice Dječjih vrtića Konavle i to igralište u Cavtatu, Čilipima, Grudi i Pridvorju.

Iz "Programa ulaganja u objekte dječjih vrtića", a prema programu podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je sufinanciralo uređenje i opremanje dječjih igrališta na četiri lokacije koje koristi mreža dječjih vrtića u Konavlima.

Uloženo je ukupno 1.754.995,62 kuna od čega je Ministarstvo sufinanciralo 877.497,83 kuna.

Ovaj Projekt je proveden uz financijski doprinos Ministarstva za demografiju,obitelj,mlade i socijalnu politiku.