Od Dingača do Donje Vrućice brdska biciklistička i pješačka staza

Od Dingača do Donje Vrućice brdska biciklistička i pješačka staza

Grgo Jelavic/PIXSELL

Općinsko vijeće Općine Orebić prihvatilo je prijedlog godišnjeg programa rada i financijskog plana Razvojne agencije Općine Orebić za 2019. godinu, a dana je i suglasnost za prijavu na natječaj projekta "Brdske biciklističke i pješačke staze Općine Orebić" u vrijednosti 429.700 kuna.

Staza će biti uređena u dužini 40,7 kilometara, a prolazit će i dijelom trase nekadašnjeg Napoleonskog puta. Prolazit će kroz vinograde i maslinike od Dingača preko Potomja i drugih naselja na Pelješkoj župi do Donje Vrućice u trpanjskoj općini, a završit će u Podvlaštici sa sjeveroistočne strane Orebića.

Staza će biti propisno označena, s uređenim vidikovcima i odmorištima i bit će sastavni dio turističke ponude zapadnog dijela Pelješca.