Održana edukacija za vodiče u pustolovnom turizmu

Održana edukacija za vodiče u pustolovnom turizmu

HGK

Unatoč situaciji koju je izazvala korona ugroza u sektoru turizma te manjem broju gostiju od očekivanih, Županijska komora Dubrovnik odlučila se na održavanje edukacije za vodiče u pustolovnom turizmu.

Upravo taj vid turizma u idućem razdoblju prepoznaje se kao tržišna niša s obzirom da se većina aktivnosti odvija u manjim grupama i na otvorenom.

U suradnji s Hrvatskom gorskom službom spašavanja edukacija za nositelje i organizatore turističkih sadržaja u prirodi je održana 23. i 24. lipnja u prostorijama ŽK Dubrovnik.

Meteorologija, sigurno vođenje grupa na izlete i ture, orijentacija i kartografija, pružanje prve pomoći u prirodi, bile su neke od tema edukacije koju su imali priliku čuti prisutni polaznici.

Na kraju edukacije održana je praktična provjera stečenog znanja kao preduvjet dobivanja certifikata za obavljanje aktivnosti koje se smatraju turističkim uslugama aktivnog i pustolovnog turizma.