Onečišćeno more ispred hotela Libertas Rixos

Onečišćeno more ispred hotela Libertas Rixos

Ivo Cagalj/PIXSELL

Inspekcijskim nadzorom državnog vodopravnog inspektora, obavljenog dana 10. srpnja 2018. godine, temeljem prijave Centra 112, o pojavi onečišćenja mora otpadnim vodama iz odvodne cijevi Hotela Libertas u Dubrovniku, potvrđeni su navodi iz prijave te je utvrđeno onečišćenje mora.

Utvrđeno je da onečišćenje mora potječe iz odvodne cijevi oborinske odvodnje hotela, na koju se netko od privatnih potrošača nelegalno priključio kanalizacijskom cijevi, a koja na lokaciji pored otvorenog bazena završava na betoniranoj obali iz koje se onda fekalne vode slijevaju po stijenama u more ispred hotela. Utvrđuju se činjenice o mogućem porijeklu fekalnih otpadnih voda u oborinskoj kanalizaciji hotela i nastavlja ispitivanje kakvoće mora. Kupanje u moru ispred hotela Libertas se još uvijek ne preporuča.