Općina Ston isplaćuje jednokratnu novčanu pomoć starijima od 65 godina

Općina Ston isplaćuje jednokratnu novčanu pomoć starijima od 65 godina

Radio Dubrovnik

Dana 22. rujna Općinsko vijeće Općine Ston je donijelo Odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći starijim osobama od 65 godina s područja Općine. Isplaćuje se stanovnicima starijima od 65 godina s područja Općine u iznosima prema visini mirovine.

A to su:

1. u visini od 300 kuna ukoliko umirovljenik ima mirovinu između 0,00 kuna (tj. uopće je nema) i 1 000 kuna,

2. u visini od 250 kuna ukoliko umirovljenik ima mirovinu od 1 000 kuna do 1 500 kuna te

3. u visini od 200 kuna ukoliko umirovljenik ima mirovinu od 1 500 kuna do 2 000 kuna.

Pravo se ostvaruje na način da se podnese pisani obrazac (dostupan u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ston i web stranici Općine www.opcinaston.hr ), te uz predočenje osobne iskaznice isti priloži preslike slijedećih dokumenata:

  1. Odrezak od posljednje isplaćene mirovine
  2. Karticu IBAN računa
  3. Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – Ispostava Dubrovnik da nema mirovinu (za sve one koji su stariji od 65 godina, a nemaju mirovinu).

Isplata se može izvršiti i putem blagajne Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ston uz predočenje osobnog identifikacijskog broja (OIB) korisnika.

Zahtjevi za isplatu jednokratnih novčanih pomoći podnose se od 15. studenog zaključno do 15. prosinca 2019. godine.

Obrazac u privitku:

 Obrazac – JNP stariji od 65 godina