Općini Smokvica isporučeni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada

Općini Smokvica isporučeni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada

Općina Smokvica

Općini Smokvica isporučeni su spremnici za odvojeno prikupljanje otpada. Nabava se sufinancira s 85 posto bespovratnih EU sredstava iz Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.", dok preostala sredstva osiguravaju Općina Smokvica i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Ukupno je isporučeno 38 spremnika za papir i plastiku koji će se u narednim danima rasporediti na području cijele Općine Smokvica.