Orebićka razvojna agencija ORA aktivna i u vremenu pandemije

Orebićka razvojna agencija ORA aktivna i u vremenu pandemije

Radio Dubrovnik

Razvojna agencija Općine Orebić – ORA i u otežanim uvjetima nastavlja sa svojim aktivnostima, pružajući besplatnu savjetodavnu pomoć fizičkim i pravnim subjektima u izradi i prijavi njihovih projekata na javne natječaje i pozive za sufinanciranje iz nacionalnih i europskih fondova.

Među njima je i nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje i odvoz otpada za Komunalno trgovačko društvo Bilan u Orebiću u vrijednosti milijun i pol kuna.

Projekt je prijavljen na natječaj Ministarstva zaštite okoliša koje je novac za takve svrhe dobilo iz Europskog strukturnog fonda, a u financiranju sudjeluje sa 85 posto iznosa.