Osniva se Dječji vrtić "Pčelica" u Mokošici, imat će 14 područnih odjela

Osniva se Dječji vrtić "Pčelica" u Mokošici, imat će 14 područnih odjela

Grad Dubrovnik

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika 27. lipnja odlučilo je podijeliti javnu ustanovu Dječji vrtići Dubrovnik te utemeljiti novu, Dječji vrtić "Pčelica" sa sjedištem u Mokošici, dok postojeća ustanova nastavlja s radom pod istim nazivom Dječji vrtići Dubrovnik, samo sa smanjenim upisnim područjem.

Dječji vrtić Pčelica u svom će sastavu imati četrnaest područnih odjela i to više odjela u Mokošici, potom u Trstenom, Zatonu, na Gromači, Osojniku i Šipanu.

Gradsko vijeće imenovalo je i privremenu ravnateljicu Dijanu Brkić Hadžikadunić, s ovlastima osnutka i poslovanja Dječjeg vrtića "Pčelica" kao samostalne ustanove. Na novu ustanovu se prenosi vrtićka i druga pripadajuća imovina te radnici koji rade u pripadajućim područnim odjelima s postojećim pravima i obvezama.

Središnja zgrada novoosnovane ustanove bit će vrtić "Pčelica" u Mokošici, koji će nakon planirane rekonstrukcije sa sadašnjih osam grupa narasti na 15. Ujedno su predviđeni i ostali prateći prostori planirani za središnji vrtić, poput prostora za upravu i stručne službe.

Dječji vrtići Dubrovnik kao javna ustanova u djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja djeluje još od 1993. godine. Ustanovu u pedagoškoj godini 2018./19. pohađa 1815 djece raspoređene u 87 odgojnih skupina, o kojima skrbi 263 djelatnika, od kojih je 176 odgojitelja, 13 članova stručno razvojne službe, 9 administrativno-računovodstvenih djelatnika te 65 djelatnika tehničke službe.

Uzimajući u obzir ukupan broj djece, kao i broj djece po pojedinim odgojnim skupinama, ustanova Dječji vrtići Dubrovnik nije usklađena s važećim državnim pedagoškim standardom, koji kao optimalnu veličinu dječjeg vrtića definira 17 do 20 odgojnih skupina redovitoga programa ili 340 do 400 djece, odnosno za dječji vrtić s područnim odjelima 30 odgojnih skupina ili 600 djece. Stoga se već nekoliko godina obavljaju infrastrukturne, formalno-pravne, kadrovske i financijske predradnje za podjelu ustanove.

Primjerice, uz to što je završena potpuna projektna dokumentacija na razini glavnog i izvedbenog projekta za potrebe dobivanja dozvole za radove na zgradi "Pčelice", završena je i funkcionalna adaptacija novog vrtićkog objekta u Mokošici na lokaciji Put na more, koji će s radom započeti početkom nove pedagoške godine.