Osnovnoj školi Mljet novi sustav za centralno grijanje

Osnovnoj školi Mljet novi sustav za centralno grijanje

Foto. Dunea

Osnovna škola Mljet odabrana je u 67 javnih ustanova kojima će biti dodijeljena sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje projekata ugradnje obnovljivih izvora energije.

Tim je povodom  u Regionalnoj razvojnoj agenciji DUNEA-i održan radni sastanak direktorice OŠ Mljet Marijane Marković i direktorice DUNEA-e Melanije Milić. DUNEA je, naime, sudjelovala u prijavi projekta i pripremi natječajne dokumentacije te će dalje koordinirati realizaciju cjelokupnog projekta. Tako će se u Osnovnoj školi na Mljetu ugraditi novi sustav za centralno grijanje i pripremu potrošne tople vode s kotolovnicom na bio masu i solarnim toplinskim kolektorima. Ukupna vrijednost projekta je nešto više od 425 tisuća kuna -  80 posto tog iznosa  financirat će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a preostalih 20 posto osigurat će Dubrovačko-neretvanska županija. Cjelokupna realizacija očekuje se tijekom iduće godine.