Pokazno-terenska vježba Civilne zaštite i žurnih službi

Pokazno-terenska vježba Civilne zaštite i žurnih službi

Marko Prpic/PIXSELL

Vježba Civilne zaštite za 2018. godinu održat će se 9.studenog (petak) u vremenu od 10.00 do 12.00 sati u staroj gradskoj jezgri i to na objektu osnovne škole Marin Getaldić, ulicama Miha Pracata, Nikole Gučetića, Nikole Božidarevića, Stradun, sv.Dominika i u tvrđavi Revelin.

U pokazno-terenskoj vježbi sudjelovat će JVP Dubrovački vatrogasci, policija, HGSS Stanica Dubrovnik, Gradsko društvo Crvenog Križa,Zavod za hitnu medicinu, Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Postrojbe opće namjene Civilne zaštite te djelatnici osnovne škole Marina Getaldića. Opći cilj vježbe je provjera spremnosti i osposobljenosti sudionika vježbe s ciljevima provjere spremnosti gašenja požara, spašavanja povrijeđenih, pružanja hitne medicinske pomoći, transporta i hospitalizacije povrijeđenih, evakuacije i zbrinjavanja te potrage za nestalim osobama.