Pokrenuta javna nabava za rekonstrukciju o.š Montovjerna

Pokrenuta javna nabava za rekonstrukciju o.š Montovjerna

Grad Dubrovnik pokrenuo je javnu nabavu za izbor izvođača radova na rekonstrukciji-dogradnji i nadogradnji Područne škole Montovjerna.Rok za dostavu ponuda je 01. kolovoza, a procijenjena vrijednost investicije iznosi 52 milijuna kuna, bez PDV-a.