Pomorski muzej u Orebiću izdao digitalnu slikovnicu "Govorim, dakle jesam"

Pomorski muzej u Orebiću izdao digitalnu slikovnicu "Govorim, dakle jesam"

Radio Dubrovnik

Međunarodni dan muzeja u Pomorskom muzeju u Orebiću obilježen je digitalnom slikovnicom pod nazivom "Govorim, dakle jesam", objavljenoj na internetskoj stranici muzeja. U njoj je sadržano deset kraćih priloga većinom pošalica pisanih na dijalektu jugozapadnog dijela Pelješca.

Pisanje na dijalektu bila je svrha ovogodišnjeg obilježavanja kako bi se sačuvale različitosti u govoru u pojedinim mjestima koje svjedoče o bogatoj kulturnoj i jezičnoj baštini i identitetu pelješkog kraja, a koje se nažalost sve više gube osobito u mlađoj populaciji.