Postavljaju se plutajuće zaštitne ograde na dubrovačkim plažama

Postavljaju se plutajuće zaštitne ograde na dubrovačkim plažama

Grad Dubrovnik

Nastavljaju se aktivnosti na održavanju javnih plaža i kupališta postavljanjem plutajućih zaštitnih ograda koje će obuhvatiti 28 plaža. Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more u veljači je pokrenuo postupak jednostavne nabave za nabavku zaštitnih ograda i pripadajućeg materijala.

Vrijednost nabave je 123.503,13 kuna, a izvršenje usluge koja uključuje postavljanje, održavanje uklanjanje i skladištenje zaštitnih ograda iznosi 94 000 kuna.

Do danas su zaštitne ograde postavljene na Đivovićima, Belvederu, Porporeli, na Buži 1 i Buži 2, u Šulića, na Dančama, Mandraču, u Lozici, Rijeci dubrovačkoj, na lokaciji Don Đivan na Kalamoti i na Gornjem Čelu, dok će se na plažama u Zatonu postaviti nakon što se završe radovi uređenja.