Prebrojali ptice močvarice

Prebrojali ptice močvarice

Svjetski Dan vlažnih staništa obilježen je i u Dubrovačko-neretvanskoj županiji prebrojavanjem ptica močvarica.

Djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovali su na Zimskom prebrojavanju ptica močvarica u dolini Neretve u suradnji s Hrvatskim ornitološkim društvom - ornitološkom postajom Metković i na taj način obilježili svjetski Dan vlažnih staništa. Prebrojavanje u sklopu akcije „Europskog prebrojavanja ptica močvarica 2013.“ provodilo se uz stručno vodstvo voditelja Ornitološke postaje Metković Hrvatskog ornitološkog društva i suradnika Zavoda za Ornitologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnost Bariše Ilića.
Prebrojavanje se odvijalo na području delte Neretve - međunarodno važnom području za ptice u sklopu obuhvata Nacionalne ekološke mreže. Kako javljaju iz Dubrovačko-neretvanske županije krajnji cilj spomenute akcije je prebrojavanjem obuhvatiti što veće područje i što veći broj lokaliteta. U svrhu popularizacije i zaštite prirode na mnogim lokacijama, ovaj događaj organizira se svake godine u zimskom periodu jer su tada sve ptice močvarice stigle na svoja zimovališta. Prebrojavanje se odvijalo na nekoliko lokacija u području doline Neretve: posebni ihtiološko-ornitološki rezervati Prud, Orepak i Pod Gredom, zatim područje ekološke mreže Ušće Neretve, značajni krajobraz Modro oko i jezero uz naselje Desne te jezero Kuti u Zažablju.
Tijekom prebrojavanja na području posebnih rezervata Prud, Orepak i Pod Gredom najbrojnije su bile vrste: siva vrana, kokošica, mlakuša, čavka, liska, mali gnjurac i svraka. Za prebrojavanja na području Ušće Neretve najbrojnije su bile: kržulja, zviždara, riječni galeb, veliki vranac i galeb klaukavac. Tijekom prebrojavanja na području značajnog krajobraza Modro oko i jezero uz naselje Desne evidentirane su vrste: suri orao, jastreb, eja močvarica i škanjac, a na području jezera Kuti u Zažablju najbrojnije su bile: siva vrana, mali vranac, liska i mali gnjurac. U ovom tradicionalnom prebrojavanju, samo u Hrvatskoj sudjeluju deseci promatrača svake godine, a broj prebrojanih ptica prelazi stotinjak tisuća. Prebrojavaju se i ptice i promatrači, dok se europskog koordinatora izvještava putem nacionalnih koordinatora.