Predavači Ljetne škole teologije na tribini "Teologija i pluralizam"

Predavači Ljetne škole teologije na tribini "Teologija i pluralizam"

Dubrovačka biskupija

Ljetna škola teologije u Dubrovniku večeras u 20 sati u bivšem samostanu sv. Klare (dvorana Ivana Pavla II.) priređuje javnu tribinu na temu "Teologija i pluralizam". O pluralizmu u teologiji i o ulozi teologije u pluralnom društvu govorit će četiri predavača s Ljetne škole teologije.

To su dekan Fakulteta misiologije Papinskoga sveučilišta Urbaniana u Rimu Carmelo Dotolo, ravnatelj Volos Academy for Theological Studies u Grčkoj Pantelis Kalaitzidis, profesorica Katoličkih studija na Sveučilištu Roehampton u Londonu Tina Beattie i rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu Željko Tanjić.

Moderatorica tribine bit će doktorantica na Papinskom biblijskom institutu u Rimu Bruna Velčić. Tribina će se održati na engleskom jeziku, uz prijevod na hrvatski jezik.