Predavanja Hrvatske komore arhitekata i Društva arhitekata

Predavanja Hrvatske komore arhitekata i Društva arhitekata

Foto: Arhiv Radio Dubrovnika

Hrvatska komora arhitekata - Područni odbor Dubrovnik i Društvo arhitekata Dubrovnik u četvrtak, 29. siječnja, u 18 sati u Sveučilišnom kampusu organiziraju predavanje dubrovačkih arhitekata Katarine Mojaš i Boža Benića koji su, kao dobitnici stipendije Europske unije u okviru europskog programa za cjeloživotno obrazovanje "Leonardo da Vinci", u 2014.-toj godini boravili na stručnom usavršavanju na Kanarskom otočju.

Na predavanju arhitektice Mojaš pod naslovom "Razvoj znanja, vještina i kvalifikacija kroz strukovno obrazovanje u inozemstvu" bit će predstavljen europski program za cjeloživotno obrazovanje "Leonardo da Vinci", a Božo Benić održat će predavanje pod naslovom "14. međunarodna izložba arhitekture - Venecijanski bijenale 2014.", na kojemu će obraditi najvažniji događaj na međunarodnoj arhitektonskoj sceni u 2014. godini.