Prevencija zlostavljanje djece

Prevencija zlostavljanje djece

Svrha obilježavanja ovog dana je potaknuti vlade i brojne svjetske društvene organizacije na aktivnije uključivanje u zaštiti djece

Svjetski je dan prevencije zlostavljanja djece. Nastao je na inicijativu Fondacije svjetskog samita žena 2000. godine s ciljem prevencije diljem svijeta.
Svrha obilježavanja ovog dana je potaknuti vlade i brojne svjetske društvene organizacije na aktivnije uključivanje u zaštiti djece.