Prevlaka vlasnicima

Prevlaka vlasnicima

Fotografija: Marijana Puhjera

Ministarstvu pravosuđa na ponovni postupak Ustavni sud vratio je slučaj bivših vlasnika zemlje na Prevlaci.

Službeni je zahtjev Ustavnom sudu uputio Ivo Đović iz Vitaljine. Republika Hrvatska u postupcima protiv bivših vlasnika zemlje na Prevlaci tvrdila je da je zemljište na Prevlaci oduzeto još za vrijeme Austro - Ugarske. Međutim, u odluci Ustavnog suda se između ostalog navodi: "Prijašnji se vlasnici, odnosno njihovi zakonski nasljednici, u tom i drugim njemu istovrsnim ili sličnim slučajevima moraju smatrati "isključenim prijašnjim vlasnicima". Na njih se Zakon o naknadi za oduzetu imovinu ne  primjenjuje. Naime, u odnosu na te nekretnine, austro-ugarske vlasti okončale su postupak izvlaštenja, prije no što je sam postupak  eksproprijacije obustavljen 30. prosinca 1918. Stoga, izvlaštenje tih nekretnina izlazi izvan vremenskog okvira Zakona o naknadi za oduzetu imovinu", navodi se u presudi Ustavnog suda. Bivši vlasnici zemlje na Prevlaci, povodom odluke Ustavnog suda, sastali su se, sa svojim odvjetnikom Vladimirom Gredeljom.