Pri kraju obnova Šetališta Tina Ujevića u Korčuli

Pri kraju obnova Šetališta Tina Ujevića u Korčuli

Niko Perić

Završava se jedan od većih infrastrukturnih projekata u Korčuli na rekonstrukciji ulice Šetalište Tina Ujevića koji spada pod nerazvrstane ceste, uz rub Gradskog parka Hober. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Projekt je odobrila Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 22. prosinca 2017. godine, u iznosu od 6.398.279,01 kuna bespovratnih sredstava, dok ukupan iznos projekta iznosi 7.881.752,58 kuna, od kojih je Grad Korčula sufinancirao udio u iznosu od 1.483.473,57 kuna.

"Projekt doprinosi općem cilju poboljšanja kvalitete života lokalnog stanovništva i zaštite okoliša kroz izgradnju komunalne infrastrukture, a podrazumijeva rekonstrukciju nerazvrstane ceste uz zaštićenu Park šumu Hober te uvođenje osnovne komunalne infrastrukture. Krajnji korisnici šetališta lokalni su stanovnici i turisti", ističe korčulanski gradonačelnik Andrija Fabris.

Šetalište Tina Ujevića najfrekventnije je šetalište koje povezuje zonu hotela i staru gradsku jezgru. Uz samu šetnicu nalaze se kulturne znamenitosti Park šume Hober – Spomenik palim vojnicima koji je podignut 1917. godine i kapelica Gospe Lurdske za koju se pretpostavlja da je izgrađena početkom 19. stoljeća.

Brojni šetači izražavaju zadovoljstvo vidjevši prošireni postojeći kolnik, izgrađen nogostup, što omogućava siguran promet pješaka, biciklista i automobila. Ugrađen je kolektor oborinske odvodnje, koji prikuplja i provodi kroz uređaj za odvajanje ulja i masti prije ispuštanja u uvalu,uz postavljanu modernu, ekološki i energetski učinkovitiju javnu rasvjetu,pored završenog novog vodoopskrbnog cjevovoda.

Do kraja kompletne rekonstrukcije preostaju manji radovi hortikulturnim uređenjem rekultiviziranja postojeće vegetacije uz rub park šume Hober.

Tekst i foto : Niko Perić