Prijedlog Mreže osnovnih škola na javnom savjetovanju

Prijedlog Mreže osnovnih škola na javnom savjetovanju

Grad Dubrovnik

Grad Dubrovnik pokrenuo je javno savjetovanje o prijedlogu Mreže osnovnih škola, a kojom se utvrđuju postojeće školske ustanove koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja i upisna područja s kojih je djeci omogućeno pohađanje određene škole.

Također se utvrđuju i programi obrazovanja koje školske ustanove mogu ostvarivati te područja na kojima se mogu osnovati nove školske ustanove ili uvesti novi obrazovni programi.

Pozivaju se svi zainteresirani da svoje prijedloge upute do 27. lipnja 2020., do kada savjetovanje ostaje otvoreno.

Na temelju prijedloga osnivača Ministarstvo znanosti i obrazovanja izrađuje Prijedlog Mreže školskih ustanova za područje Republike Hrvatske, a Mrežu škola na prijedlog Ministarstva donosi Vlada Republike Hrvatske.

U Smjernicama koje je donijelo Ministarstvo polazi se od optimalne osnovne škole koja ima od 300 do 500 učenika i koja kao takva može osigurati optimalne uvjete za organizaciju i provedbu cjelodnevne nastave u osnovnim školama i rad u jednoj smjeni.

U skladu s tim Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo u suradnji s osnovnim školama Grada Dubrovnika pripremio je Prijedlog Mreže osnovnih škola Grada Dubrovnika. Polazište za izradu Mreže bilo je aktualno stanje broja učenika po školama u odnosu na optimalnu školu (OŠ Marina Getaldića 305, OŠ Marina Držića 578, OŠ Lapad 922, OŠ Ivana Gundulića 839, OŠ Mokošica 735, OŠ Antuna Masle 193), praćenje trendova upisa djece, te predviđanja demografskih kretanja koja su vezana za izgradnju novih naselja u Gradu Dubrovniku.

U Prijedlogu nove Mreže osnovnih škola Grada Dubrovnika, a u odnosu na postojeću iz 2011. godine, promjene su što je u Mrežu uključena Osnovna škola Montovjerna sa svojim upisnim područjem te se izdvaja iz OŠ Lapad, čime obje postaju optimalne škole.

Upisna područja škola sadrže ne samo nazive ulica nego i kućne brojeve ulica koje pripadaju upisnim područjima više škola, uz korekcije upisnih područja u skladu sa smjernicom optimizacije.

Primjerice, povećanje upisnog područja Osnovne škole Marina Držića u odnosu na razgraničenje s OŠ Ivana Gundulića i OŠ Montovjerna te smanjenje upisnog područja OŠ Ivana Gundulića na način da su naselja Šumet, Komolac i Knežica pripojena upisnom području OŠ Mokošica.

U skladu sa smjernicom racionalizacije Područna škola Suđurađ pripojena je Područnoj školi Šipanska Luka, a škola Trsteno, koja je prije nekoliko godina prestala s radom jer je ostala bez učenika, nije uvrštena u novi Prijedlog Mreže škola.

Utvrđen je i plan za izgradnju nove školske ustanove u Komolcu kako bi OŠ Ivana Gundulića i OŠ Mokošica došle do razine optimalne škole.