Priznanje županu Dobroslaviću

Priznanje županu Dobroslaviću

Za obilježavanja dana sv. Tripuna u Boki kotorskoj županu Nikoli Dobroslaviću na svečanoj je večeri povodom Tripundana uručena povelja Hrvatskog građanskog društva Crne Gore

Župan Dobroslavić dobio je priznanje „za izniman doprinos očuvanju hrvatskog identiteta i razvoj dobrih međususjedskih  odnosa“.
Županu Dobroslaviću nagradu je uručio predsjednik Hrvatskog građanskog društva Crne Gore Mirko Vičević, a povelju je dobio i predsjednik Gradskog vijeća Kotora Nikola Bukilica.