Procesija mladih s križem SHKMa

Procesija mladih s križem SHKMa

Procesija mladih s križem SHKMa stigla je u Grušku luku. Uz pjesmu, radost, veselje i puno emocija mladi su pronijeli križ ulicama grada Dubrovnika i donijeli ga pred oltar u grušku luku. U 17.00 sati počinje svečano euharistijsko slavlje, koje će predvoditi dubrovački biskup mons Mate Uzinić uz koncelebraciju apostolskog nuncija Alessandra D'Errico, tri nadbiskupa mons. Želimira Puljića, mons Marina Barišća i mons. Đuru Hranića, 7 biskupa: mons. Mija Gorskog, mon. Josipa Mrzljaka, mons. Nikolu Kekića, mons. Ante Ivasa, mons. Slobodana Štambuka, mons. Dražena Kutlešu i mons. Vlada Kočiša, te 5 biskupa iz susjednih zemalja i 500 svećenika.