Projekt „Putevima prošlosti“ treba još više promovirati

Projekt „Putevima prošlosti“ treba još više promovirati

Dubrovačko-neretvanska županija

Partnerski sastanak projekta „Ruralna poučna, kulturno-etnografska turistička atrakcija“, čiji su nositelji Dubrovačko-neretvanska županija i Regionalna agencija DUNEA, održan je 12. ožujka u palači Ranjina.

„U zadnjoj smo godini projekta i privode se kraju radovi na Zavičajnoj kući u Slanome i muzejima u Korčuli i Smokvici, kao i znanstvena istraživanja i edukacije. Moramo poraditi, uz Turističku zajednicu Dubrovačko-neretvanske županije, na promociji projekta brendiranog pod nazivom 'Putevima prošlosti'“, istaknula je Sanda Barkiđija, viša stručna suradnica Regionalne agencije DUNEA, koja uz Županiju operativno i administrativno provodi projekt.

Na projektu još sudjeluju i Sveučilište u Dubrovniku, Hrvatski restauratorski zavod – Dubrovnik, općine Dubrovačko primorje, Smokvica i Mljet, Grad Korčula i Korčulanska razvojna agencija KORA, Obrt za restauriranje namještaja Depolo i putnička agencija Dominium Travel.

Ukupna vrijednost projekta je 33.872.704,57 kuna, od čega ukupni prihvatljivi troškovi iznose 32.645.708,48 kuna, a iznos bespovratnih sredstva je 27.748.345,48 kuna. Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a provodi se kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.