Projekt uređenja crkve Pomoćnice kršćana u Orebiću prijavljen na EU fondove

Projekt uređenja crkve Pomoćnice kršćana u Orebiću prijavljen na EU fondove

Radio Dubrovnik

U dogovoru s orebićkim župnikom don Markom Stanićem, Razvojna agencija Općine Orebić ORA prijavila je na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije projekt dijela vanjskog i unutarnjeg uređenja župne crkve Pomoćnice kršćana u Orebiću.

Vrijednost projekta je 205 tisuća kuna koje je prethodno dobio odobrenje konzervatorske službe i Dubrovačke biskupije.

Njime je predviđena obnova i uređenje glavnih i pokrajnjih vrata na crkvi i obnova i rekonstrukcija kora s novim podom i pristupnih skalama.

Župna crkva u Orebiću posvećena je 1884. godine, a njena postupna obnova traje već deset godina.