Projekt Zaštite riječne kornjače

Projekt Zaštite riječne kornjače

Foto: Dubrovačko neretvanska županija

Završna aktivnost projekta “Zaštita riječne kornjače (Mauremys rivulata)”, koji je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije provodila u suradnji s Udrugom Hyla (HHD Hyla), uspješno je okončana.

Projekt se provodio na području ekološke mreže Sniježnica i Konavosko polje tijekom 2015. godine. Javna ustanova prijavila je projekt na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti (FZOEU), čime su odobrena sredstva za sufinanciranje. Ukupni troškovi projekta iznosili su oko 69 tisuća kuna, dok je FZOEU sufinancirao 80%. Tijekom navedenog razdoblja, obavljena su detaljna reprodukcijska istraživanja riječne kornjače prilikom kojeg su četiri gravidne ženke prebačene u Centar za ex-situ zaštitu vodozemaca i gmazova Zoološkog vrta Grada Zagreba. Izleglo se 11 mladunaca riječne kornjače, kojima je praćen rast i razvoj. Ženke su vraćene u kolovozu 2015. na mjesto odakle su izuzete, a mladunci u jednu od lokava Konavoskog polja u kolovozu 2016. Sustavnim populacijskim istraživanjem riječne kornjače u Konavoskom polju, u suradnji sa stručnjacima iz Udruge Hyla, prikupljeni su izrazito vrijedni podaci, koji pridonose boljem očuvanju i zaštiti ove vrste prisutne u Republici Hrvatskoj. Osim toga, istraživanje je prošireno i na jedinke barske kornjače (Emys orbicularis).