Prvi dan škole - Župan Dobroslavić obišao 33 orebićka prvašića

Prvi dan škole - Župan Dobroslavić obišao 33 orebićka prvašića

Dubrovačko-neretvanska županija

Župan Nikola Dobroslavić povodom prvog dana škole obišao je prvašiće u Osnovnoj školi Orebić. Zaželio je novim učenicima puno igre, veselja i novih prijatelja, ali i da što bolje svladaju gradivo pred njima i usvoje nova znanja koja će im prenijeti njihove učiteljice i učitelji.

Ove godine prvi razred u OŠ Orebić upisalo je ukupno 33 prvašića, što je osam učenika više nego lani.

Treba napomenuti kako je Županija za sve osnovne škole kojima je osnivač, pa tako i za onu u Orebiću, osigurala kupnju radnih bilježnica, za što je u proračunu izdvojeno 2,4 milijuna kuna. Također, u prošloj i ovoj godini Područnu školu Lovište, koja djeluje u sklopu OŠ Orebić, Dubrovačko-neretvanska županija uložila je iznos od milijun kuna.

Inače, prema zaprimljenim podacima Ureda državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u 2019./2020. školskoj godini u prve razrede osnovnih škola ukupno je upisano 1227 učenika, od čega 469 učenika upisano u osnovne škole kojima je osnivač Grad Dubrovnik, a 758 učenika u osnovne škole kojima je osnivač Dubrovačko-neretvanska županija.

Riječ je o većem broju upisanih prvašića, njih 55 prvašića, u odnosu na prošlu godinu kad je ukupan broj upisanih u prve razrede bio 1172 (povećanje 4,7 posto). Broj upisanih u prve razrede osnovnih gradskih škola se povećao za 30, a županijskih za 25 učenika.

Od 758 prvašića upisanih u osnovne škole kojima je osnivač Dubrovačko-neretvanska županija njih 112 je upisano u područne škole.