Prvi park s igralištem za pse u Dubrovniku

Prvi park s igralištem za pse u Dubrovniku

Goran Kovacic/PIXSELL

Prvi park s igralištem za pse u Dubrovniku, bit će smješten u Mokošici, a investicija je planirana Proračunom za 2019. godinu. Odabrana lokacija ukupne je površine oko 2270 metara, prostire se na ozelenjenoj uzvisini na uskoj zaravni na ulazu u naselje između "magistrale" i Vinogradarske ulice.

Igralište za pse koncipirano je kao ograđena parkovna površina koja osim osnovnih elemenata parka (staze, vegetacija, urbana oprema) sadrži i sprave za pse. Prema idejnom rješenju igralište je koncipirano tako da se zadrži prirodna konfiguracija terena i svo postojeće visoko zelenilo, a da se istovremeno iskoristi što veća površina za park.