Radovi na putničko-prometnom terminalu u Veloj Luci u punom zamahu

Radovi na putničko-prometnom terminalu u Veloj Luci u punom zamahu

Dubrovačko-neretvanska županija

U Veloj Luci su u punom zamahu radovi na izgradnji Putničko prometnog terminala na lokaciji u blizini nekadašnje tvornice za preradu ribe. Trenutno se rade piloti na morskom dijelu gradilišta. Radovi bi trebali biti završeni do konca slijedeće 2022.godine.

Vrijednost sadašnje faze radova iznosi više od 60 milijuna kuna. Sredstva su osigurana iz europskih kohezijskih fondova.

Izvođač radova je specijalizirana splitska tvrtka „Pomgrad“. Budući Prometno putnički terminal imati će tri gata za prihvat brodova.

Dva za brodove do 100 metara i jedan za brodove veće od 100 metara. Imati će također autobusnu stanicu s nekoliko mjesta za parkiranje autobusa, veliki parking prostor, te ostale prateće sadržaje, kao što su prostorije za prodaju karata, čekaonicu i naravno sanitarne čvorove.