Radovi na vodovodnoj mreži

Radovi na vodovodnoj mreži

Fotografija: Marijana Puhjera

Zbog radova na vodovodnoj mreži bez vode do 11 je sati je ulica Svetog Josipa, predio na Svetoj Mariji i oko muzeja Rupe te Sustjepan. Također, zbog radova na vodovodnoj mreži do 13 sati je mjesto Broce.