Raspisan natječaj za Park Gradac sa širim urbanim krajobraznim pojasom

Raspisan natječaj za Park Gradac sa širim urbanim krajobraznim pojasom

Radio Dubrovnik

Grad Dubrovnik raspisao je 19. svibnja javni anonimni projektni natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonsko-krajobraznog rješenja Parka Gradac sa širim urbanim krajobraznim pojasom, a provodi ga Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA).

Cilj natječaja je iznalaženje najboljeg oblikovnog, funkcionalnog i ekonomičnog rješenja Parka Gradac sa širim urbanim krajobraznim pojasom.

Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke stručne osobe uz uvjet da je najmanje jedan od autora pojedinog natječajnog rada ovlašteni arhitekt/ica ili ovlašteni arhitekt/ica urbanist/ica i da je najmanje jedan od autora pojedinog natječajnog rada krajobrazni arhitekt/ica ili dipl. ing. ur. kraj. Rok predaje natječajnih radova je 21. srpnja.

U ocjenjivačkom sudu su Roman Šilje, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja, predsjednik ocjenjivačkog suda, Davor Bušnja, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja, doc.dr.sc. Ines Hrdalo, dipl.ing.agr., predstavnik provoditelja, Erna Raguž-Lučić, dipl.ing.agr., predstavnik raspisivača te Ivana Krešić, dipl.ing.arh., predstavnik raspisivača, a zamjenik člana OS-a je Tonči Čerina, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja.

Stručni savjetnici su doc.dr.sc. Mara Marić, kraj.arh., predstavnik raspisivača te Malojka Sertić, dipl.ing.arh., predstavnik raspisivača.

Određen je i nagradni fond u ukupnom iznosu od 180 tisuća kuna.

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati radove prema slijedećim kriterijima:

a/ Prostorni koncept u odnosu na širi i uži urbani kontekst
b/ Prostorna i oblikovna kvaliteta
c/ Harmonija suvremenog izričaja s kulturno povijesnim i ambijentalnim vrijednostima
d/ Racionalnost i ekonomičnost rješenja
e/ Svi nagrađeni radovi moraju biti provedivi. Omjer vrednovanja anketnog dijela i dijela za realizaciju unutar svakog rada je 20% (anketni dio) 80% (dio za realizaciju).
Omjer vrednovanja anketnog dijela i dijela za realizaciju unutar svakog rada je 20% (anketni dio) 80% (dio za realizaciju).

Procijenjena vrijednost nabave za postupak javne nabave – projektni natječaj i kasniji pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave, sastoji se od nagradnog fonda, isplata naknada radnim tijelima i izrade projektno – tehničke dokumentacije, i iznosi ukupno 1.102.297,68 kuna bez PDV-a, te se raščlanjuje na iznose kako slijedi:

- nagradni fond u iznosu od 180.000,00 kuna neto, odnosno 252.067,63 kuna bruto bez PDV-a,
- naknada radnim tijelima u iznosu od 64.350 kuna neto, odnosno 107.230,05 kuna bruto bez PDV-a,
- projektno-tehnička dokumentacija u maksimalnom iznosu do 743.000,00 kuna neto bez PDV-a za što Raspisivač može sklopiti ugovor nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, sukladno članku 133. stavak 1. ZJN, s osobom ovlaštenom za projektiranje prvonagrađenog rada koja zadovolji uvjete sukladno ZJN pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane ZJN i da je u skladu s Pravilnikom, te se u tom smislu smatra ponuditeljem. Prilikom izrade projektno – tehničke dokumentacije ponuditelju se neće platiti dio natječajnog rada koji je već izvršen plaćanjem nagrade.

Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije obuhvaća izradu cjelovitog projekta potrebnog za izgradnju Zone A sukladno pozitivnim propisima.

Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije iznosi do 20.287.200 kuna (bez PDV-a).

Opširnije možete saznati ovdje.