Regije u Bruxellesu predstavio župan Dobroslavić

Regije u Bruxellesu predstavio župan Dobroslavić

Župan Nikola Dobroslavić otvorio je u Europskom parlamentu u Bruxellesu konferenciju pod nazivom "Uloga regija u provedbi EU Strategije za Jadransko - jonsku regiju".

Govorio je  o značaju koji Dubrovačko-neretvanska županija pridaje suradnji u okviru Jadransko-jonske makroregije zajedno s partnerima iz drugih regija u kojima živi oko 70 milijuna ljudi. Založio se za provedbu zajedničkih projekata te osiguravanje sredstava u posebnoj proračunskoj liniji EU za Strategiju Jadransko-jonske regije.
Posebno je istaknuo ulogu obalnih županija, gradova i općina u višerazinskom upravljanju Strategijom i u provedbi njena četiri stupa: plavom rastu, povezivanju regije, kvaliteti okoliša i održivom turizmu. Župan je predložio da se u zajedničke aktivnosti u okviru Strategije uključe i Makedonija te Kosovo.
Naglasio je nužnost boljeg prometnog povezivanja država sudionica, a osobito važnost izgradnje Jadransko-jonske autoceste koja bi imala izuzetno pozitivan utjecaj na gospodarski razvoj država sudionica. Strategija EU za Jadransko-jonsku regiju obuhvaća četiri države članice EU (Hrvatsku, Grčku, Italiju i Sloveniju) te četiri države regije jugoistočne Europe (Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Srbiju).