Samostan Male braće - Zubobolja u 14. stoljeću

Samostan Male braće - Zubobolja u 14. stoljeću Samostan Male braće - Zubobolja u 14. stoljeću

Franjevački samostan Male braće

Kao jedan od originalnijih kapitela vrijedi onaj 14, koji se nalazi u trećoj heksafori, na južnoj strani klaustra. Na njemu je, sa strane prema vrtu, prikazan čovjek vidljivo otečene desne strane lica. Deformacija na licu te skulpture nije naravno mogla nastati slučajno.

Ona se odavno tumači kao klesarova umjetnička sloboda izražavanja. Pretpostavlja se, da je majstora dok je radio na ovom kapitelu bolio zub. Zasigurno nije mogao otezati s radom, morao je klesati, možda već i u ono doba zbog neumoljivih rokova izvršenja posla ili pak iz potrebe da prehrani obitelj, pa je svoju muku ostavio tako vidljivo uklesanu u kamenu.

Po tome bi glava s otečenim zubom mogla biti autoportret jednog od majstora koji su radili u klaustru. Do sebe, sa strane prema vrtu, u skladu s prvom pretpostavkom, ovjekovječio je klesar lik svoje žene.

Da je ovaj majstor u svom prikazu poseban pokazuju na tom kapitelu dvije očito mitološke figure okrenute prema šetnici. U jednoj od njih, u starcu s dugom bradom, može se prepoznati slavenski Bog Perun, a druga muška glava s kozjim ušima vjerojatno predočava Pana, također mitološko biće. Sa strana kapitela, između spomenutih figura u sredini, stilizirani su u reljefu s jedne i s druge strane po dva režnja palmina lista koji se u vrhu pretvaraju u veliki list loze.

Na stopi dva stupa koji nose taj kapitel nalaze se i dvije minijaturne glave. U onoj koja gleda prema istoku može se prepoznati djevojčica, a u onoj prema zapadu dječak,. U njima se možda mogu „tražiti“ djeca, odnosno sin i kći, ovog iznimno maštovitog majstora. Slične minijaturne glave nalaze se i na drugim stopama stupova te heksafore, pa nije isključeno da je na tom dijelu klaustra radio majstor čija je obitelj imala više djece. Klesar je svoj lik na kapitelu 14 izdigao iznad lika žene, tako da kompozicija daje privid da njegova figura nosi više tereta.

Očito je svojim radom htio poručiti da je on u svojoj kući taj koji pridržava važni kut kuće i da kod njega ne vrijedi narodna poslovica po kojoj 'žena drži tri kuta kuće'. Ovdje treba imati na umu da je majstor živio u srednjem vijeka, a da on danas kleše kapitel, bez obzira na umjetničku slobodu izražavanja, takvo nešto ipak se ne bi usudio napraviti.

Fra Stipe Nosić