Saznajte kako napraviti marketing plan

Saznajte kako napraviti marketing plan

Dubrovačko-neretvanska županija

U sklopu projekta "Novim znanjem do uspjeha" Centar za poduzetništvo organizira besplatnu edukaciju "Kako napraviti marketing plan" 11. listopada u 10 sati u prostorijama Poduzetničkog inkubatora Dubrovnik na adresi Vukovarska 16 u Dubrovniku.

Svrha seminara je upoznati polaznike sa značajem marketinga te važnosti postojanja marketing plana za poduzeće te osposobiti polaznike za izradu usmjeravajućeg, kratkog i lako čitljivog, ali nadasve funkcionalnog marketing plana. Marketing planom se analiziraju i planiraju sve aktivnosti osvajanja novih i zadržavanja postojećih kupaca ili klijenata poduzeća.

Molimo sve zainteresirane da se prijave na tel: 020/418-401 ili e-mail: dcp@dcp.hr. Broj polaznika je ograničen, a prijave se zaprimaju do četvrtka, 10. listopada 2019. godine.