Smokviškim učenicima posebno dizajnirane školske bilježnice

Smokviškim učenicima posebno dizajnirane školske bilježnice

Općina Smokvica

Općina Smokvica će i ove kao i prijašnjih godina svakom učeniku Osnovne škole pokloniti po 19 posebnih dizajniranih školskih bilježnica, koje će učenicima biti uručene prvog dana nove školske godine. Ova mjera dio je socijalnog programa Općine Smokvica.