Srđevci predlažu novi model upravljanja zidinama

Srđevci predlažu novi model upravljanja zidinama

Predstavnici Kandidacijske liste birača „Srđ je grad" danas su javnosti predstavili svoj prijedlog novog modela upravljanja gradskim zidinama, čiji je moto „KONTROLA I KVALITETA".

 Prijedlogom Zaključka koji će iznijeti na Gradskom vijeću u ponedjeljak, mogu se regulirati odnosi između Grada i Društva prijatelja dubrovačke starine, što bi u konačnici trebalo stvoriti dugotrajan, stabilan i obostrano zadovoljavajući i pravedan odnos, koji ne bi ovisio o trenutnim odnosima političkih snaga u gradskoj upravi već isključivo o kvaliteti plana rada Društva i kvaliteti kontrole Grada - poručuju Srđevci. Predloženi model podrazumijeva da DPDS i dalje upravlja gradskim zidinama, dok bi Gradu Dubrovniku pripadala ovlast financijske kontrole nad prihodom od ulaznica. Također prijedlog uključuje obvezu uprave DPDS-a da do 15. studenog svake tekuće godine dostavi Gradu detaljan financijski i tehnički plan radova na baštini za nadolazeću kalendarsku godinu, te s druge strane, obvezu Grada Dubrovnika da sukladno podnesenom planu radova s posebnog računa uplati traženi iznos na račun DPDS-a.