STOP zlostavljanju žena

STOP zlostavljanju žena

Hrvoje Jelavic/PIXSELL

U Hrvatskoj je svakih 15 minuta zlostavljana jedna žena, a ne ohrabuju niti podaci pojedinih zemalja Eurospke unije

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježava se 25. studenog u brojnim svjetskim državama s ciljem uozoravanja na veliki broj žena koje su svakodnevno zlostavljanje. U Hrvatskoj je svakih 15 minuta zlostavljana jedna žena, a ne ohrabuju niti podaci pojedinih zemalja Eurospke unije.
Zbog toga je prije dvije godine i pokrenuta Konvencija Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. To je međunarodni ugovor koji će se primjenjivati na sve oblike nasilja nad ženama, uključujući i nasilje u obitelji. Stupa na snagu rafitikacijom deset zemalja Unije. Do sada je konvenciju ratificiralo 8 zemalja, a u Zagrebu su prikupljani potpisi kako bi Hrvatska bila deveta zemlja članica Unije Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama koja će potpisati 10 ratifikacija.
Svrha Konvencije je zaštititi žene od svih oblika nasilja i diskriminacije žena, promicati međunarodnu suradnju i pružiti potporu i pomoć organizacijama i tijelima nadležnim za provedbu zakona. Kada Konvencija stupi na snagu, bit će oformljena skupina stručnjaka pri Vijeću Evrope koja će procjenjivati primjenu odredbi Konvencije u državama. Žene i druge žrtve nasilja moći će se žaliti međunarodnim tijelima za zaštitu prava, u slučaju da njihova prava nisu poštivana.