Šuica: BiH nema alternative za euroatlantski put

Šuica: BiH nema alternative za euroatlantski put

Foto: Arhiv Radio Dubrovnika

Godišnja međunarodna konferencija Paneuropske unije Bosne i Hercegovine na temu „Bosna i Hercegovina između Daytona i Bruxellesa“ od 11.do13. rujna održana je u Mostaru. Na konferenciji je sudjelovalo više od 100 predstavnika vlasti BiH, međunarodne zajednice, diplomatskog zbora.

Hrvatski sudionici konferencije bili su europarlamentarci Tonino Picula i voditeljica hrvatskog EPP izaslanstva u Europskom parlamentu i potpredsjednica Parlamentarnog izaslanstva Europske unije za odnose s BiH Dubravka Šuica. „Stupanjem na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EU i BiH i prihvaćanjem Reformske agende situacija u BiH se polagano mijenja i daje nadu da su političari istinski opredjeljeni za novi pristup prema euroatlanskim integracijama“, rekla je zastupnica Šuica. „Treba doći do dogovora među političarima, a sigurno da će u tome pomoći i Europski parlament i sve ostale institucije“, zaključila je Šuica. Konferencijom se obilježava 20. obljetnica Paneuropske unije BiH kao i 20. obljetnica  potpisivanja Daytonskog sporazuma, a i na ovogodišnjoj konferenciji usvojena je Deklaracija koja će biti upućena svim institucijama u Bosni i Hercegovini.