Šuica: Kada će Hrvatska ratificirati Istanbulsku konvenciju

Šuica: Kada će Hrvatska ratificirati Istanbulsku konvenciju

Povodom jučerašnjeg međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta održana je rasprava o uklanjanju nasilja nad ženama u Europskoj uniji. Dubravka Šuica, članica Odbora za prava žena i ravnopravnost spolova, pored ostalog je istaknula:

"Hrvatska je jedina država u regiji koja još uvijek nije ratificirala (iako je potpisala) Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji,tzv. Istanbulsku konvenciju.. No, potpis znači i obvezu, zato moramo aktualizirati ovu temu i osvijestiti javnost. Preporuku o ratifikaciji konvencije dao je i Odbor Ujedinjenih Naroda za uklanjanje diskriminacije žena u Preporukama Vladi Republike Hrvatske, koje su objavljene u srpnju ove godine. Ovom konvencijom Hrvatska bi se obvezala provesti konkretne mjere protiv nasilja nad ženama, a budući da je 19 zemalja članica Vijeća Europe ratificiralo Istanbulsku konvenciju, uključujući i  Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Sloveniju i Srbiju, pozivam novi saziv Hrvatskog sabora da ne ignorira ovu temu, te da ratificira Istanbulsku konvenciju'', zaključila je Šuica.