Šuica:Iseljavanje mladih iz ekonomskih i političkih razloga uvijek je loše za Hrvatsku

Šuica:Iseljavanje mladih iz  ekonomskih i političkih razloga uvijek je loše za Hrvatsku

Borna Filic/PIXSELL

Zastupnici Europskog parlamenta danas su usvojili izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama za lakše ostvarivanje prava radnika u kontekstu slobode kretanja radnika, a zastupnica Dubravka Šuica je podržala navedenu direktivu te je obrazložila važnost usvajanja ovakve regulative za Hrvatsku.

"Podržala sam ovu direktivu ne zato što želim da mladi napuštaju Hrvatsku i odlaze, jer se to u prošlosti pokazalo loše za Hrvatsku bilo iz ekonomskih bilo  iz političkih razloga. No,Unija se temelji na demokratskim vrijednostima i slobodnom kretanju ljudi, robe i usluga, a Hrvatska kao najnovija članica EU podržava ova temeljna načela i zato želimo da i naši građani uživaju u istim slobodama kao ostali građani EU", naglasila je Šuica. Samo 3 posto građana EU koristi institut mobilnosti radne snage, a zastupnica Šuica nedavno je poslala upit Europskoj komisiji vezan uz rezultate provedenog referenduma o zabrani slobode kretanja radnika u Švicarskoj budući da se Hrvatska našla u diskriminirajućem položaju, jer se zabrana slobode kretanja odnosi samo na jednu članicu EU, Hrvatsku.   "Ovom Direktivom osigurava se pravo za sve građane Europske unije, bez obzira na mjesto prebivališta, državu članicu i ostvarivanja radnog odnosa te zbog toga želim podržati temelje jednakosti i osigurati prevenciju bilo kakvog oblika diskriminacije", zaključila je Šuica.