Suradnja građana s udrugama

Suradnja građana s udrugama

Grgo Jelavic/PIXSELL

Svrha održavanja rasprave bila je poticati građane na daljnje uključivanje i aktivno sudjelovanje u procesima donošenja odluka na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini te identificirati postojeće probleme na lokalnoj i nacionalnoj razini

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske organizirao je u Dubrovniku raspravu na temu „Kako potaknuti bolju suradnju građana, organizacija civilnog društva i lokalne uprave“. Rasprava je organizirana povodom obilježavanja Europske godine građana 2013. Sudjelovali su predstavnici jedinica lokalne i područne samouprave, organizacija civilnoga društva i neprofitnih organizacija te građani.
Svrha održavanja rasprave bila je poticati građane na daljnje uključivanje i aktivno sudjelovanje u procesima donošenja odluka na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini te identificirati postojeće probleme na lokalnoj i nacionalnoj razini. Predstavljene su i mogućnosti financiranja projekata u sklopu Programa Europa za građane kojem je Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, nacionalna Kontakt točka.