Svijet oduševljen izborom Bergoglia za papu

Svijet oduševljen izborom Bergoglia za papu

Kardinal Jorge Mario Bergoglio je 266. papa. Prvi je neeuropski papa u 1.300 godina. Tako je odlučilo 115 kardinala okupljenih na konklavama u Sikstinskoj kapeli.

Novi poglavar Katoličke crkve izabrao je ime Franjo, objavio je kardinal protođakon Jean-Louis Tauran sa balkona bazilike svetog Petra. Sedamdesetšestogodišnji  Jorge Mario Bergoglio nadbiskup je Buenos Airesa. Isusovac je, doktorirao je u Njemačkoj. Ima sveučilišnog iskustva (rektor je filozofsko-teološkog fakulteta u San Miguelu). Biskupom postaje 1992., a 1997. imenovan je koadjutorom nadbiskupom Buenos Airesa. Bio je predsjednik Argentinske biskupske konferencije od 2005. do 2011. Imenovan kardinalom 2001. godine. Član je Kongregacije za bogoslužje i sakramente, Kongregacije za kler, Kongregacije za institute posvećenog života i družbe apostolskog života, Papinskog vijeća za obitelj i Papinske komisije za Latinsku Ameriku.