Tematska sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika

Tematska sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika

Fotografija : Marijana Puhjera

U ponedjeljak 7. travnja, održat će se tematska sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika

Na prijedlog vijećnika Mara Kristića, Matka Bupića, Mariele Marković, Igora Miošića, Ivana Viđena, Iva Gjaje, Dolores Lujić, Tatjane Šimac Bonačić, Božidara Memeda, Lukše Matušića i Doris Lepeš Matić sukladno članku 77. stavku 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, u ponedjeljak 7. travnja u 10 sati, održat će se tematska sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika. Dnevnim redom sjednice najavljena je samo jedna "Odnos Grada Dubrovnika i Društva prijatelja dubrovačke starine".